Giverkamp wordt uitgesteld!

Beste
Deze morgen hebben wij een bericht ontvangen dat er momenteel niemand op het veld van de givers mag. Dit door het wateroverlast dat al enkele dagen aanhoudt in de regio waar het veld ligt. Daarom hebben wij beslist om het kamp van de givers te verlaten en van start te gaan op 19/07 in plaats van 16/07. We zouden dus vragen aan de givers om aanwezig te zijn aan het goederenstation op 19/07 om 9u net zoals de parsival en de roeland. Daarnaast vragen we om bovenvermelde informatie onderling door te spelen om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is.
Meer informatie zal later op de dag worden gegeven door de giverleiding aan de givers zelf.
Bedankt voor het begrip en tot snel.
De leiding