Inschrijven

Herinschrijven

Voor het begin van het nieuwe scoutsjaar dat start in het derde weekend van september (Overgangstocht op zaterdag en zondag voor Welpen, RoelandParsival en Givers en het Vriendjesfeest op zondagmiddag voor de Kapoenen) gaat de leiding persoonlijk langs bij elk lid om hen opnieuw in te schrijven voor het nieuwe scoutsjaar. De leiding komt langs vanaf de tweede helft van augustus tot midden september.

Ouders hoeven dus niet op eigen initiatief hun kind opnieuw in te schrijven bij de scouts.

Per nieuw scoutsjaar schuiven leden normaal gezien een rang op. Een eerste jaar Kapoen wordt een tweede jaar Kapoen, een tweede jaar Kapoen wordt een eerste jaar Welp enzovoort. Meer info over de organisatie van onze jeugdbeweging vind je op de webpagina Sint-Martinusgroep. Het is zo dat bij de herinschrijving steeds de leiding van de tak waarin uw kind dat jaar actief zal zijn langskomt.

Tijdens de herinschrijving overloopt de leiding samen met de ouders de contact- en medische info in ons ledenbestand. Indien deze niet meer correct zijn, worden deze aangepast. Na betaling van het inschrijvingsgeld is uw kind opnieuw ingeschreven en verzekerd.

Wij hebben ook oog voor het sociale. Aangezien scout of gids zijn soms een hoge (initiële)  kost met zich kan meebrengen kunnen ouders die het financieel minder breed hebben een beroep deoen op het verminderd lidgeld en het Fonds op Maat. Meer info over deze twee initiatieven is hier te vinden.

Eens proberen?

Wil je graag eerst eens komen proeven van de scouts. Dat kan! Elk nieuweling kan deelnemen aan twee activiteiten op zondag, vergaderingen zoals wij dat noemen. Tijdens deze twee vergaderingen is uw kind ook verzekerd. Wil je graag blijven komen naar de scouts? Dan moet je daarna ingeschreven worden. De inschrijvingsprocedure wordt hieronder uitgelegd.

Lid worden

Wil je graag aansluiten bij Scouts Ieper? Hier staat hoe je dat doet!

Inschrijven verloopt digitaal. Ben je overtuigd om bij de scouts te komen? Stuur dan een aanvraag naar de groepsleidng via onderstaand formulier. Op die manier kom je terecht terecht in ons ledenbestand. Registratie in het ledenbestand is belangrijk omdat via deze weg de verzekering wordt aangevraagd. Vergeet na het invullen het formulier niet te verzenden.

De groepsleiding zal de aanvraag goedkeuren en een mail sturen om de inschrijving verder af te handelen. Dit houdt concreet in dat er gevraagd wordt om:

  1. Het inschrijvingsgeld te betalen.
  2. De stappen uit de voeren onder 'Deel 2' van dit document