VZW Scouting Ieper

VZW Scouting Ieper

Een minder gekend onderdeel van scouting Ieper is de VZW Scouting Ieper.

De enige opdracht en kerntaak van de VZW is het beheren en onderhouden van het onroerend en roerend patrimonium dat ter beschikking wordt gesteld van de Sint-martinusgroep of aan derden. Hiervoor wordt inkomstenwerving voorzien door het organiseren van activiteiten.

De VZW bestaat uit een kerngroep (Raad van Bestuur) die de dagelijkse beslissingen neemt en die 4 à 5 keer per jaar samenkomt. De Raad van Bestuur heeft 12 bestuurders, 6 bestuurders benoemd onder de leden van de Sint-martinusgroep en 6 bestuurders benoemd onder de leden van de Algemene Vergadering maar paritair verdeeld onder de overige geledingen (Zwaardstam, Scouco en Papascouts)

De Algemene Vergadering  is samengesteld uit actieve leden en telt op dit ogenblik 48 leden.  De vergadering wordt één keer per jaar samengeroepen en is bevoegd voor o.a. het verkiezen van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester voor de Raad van Bestuur, kwijting  aan de bestuurders, goedkeuring van jaarrekening en  begroting, wijzigen van de statuten, …
Momenteel  is Luc Gauquie  Voorzitter ; Christoph Deschildere penningmeester en Luc Pyncket secretaris.