Sint-Martinusgroep

Onze jeugdbeweging wordt onderverdeeld in 7 leeftijdscategorieën die 'takken worden genoemd.

 • Onze jongste tak noemen we de Kapoenen. Deze bestaat uit kinderen van het 1e en 2e leerjaar
 • Daarna volgen de Welpen. Tot deze tak behoren kinderen uit het 3e en 4e leerjaar.
 • De Roeland is onze 3e tak en bestaat uit het 5e en 6e leerjaar
 • Vervolgens is er de Parsival. Hier vinden we de eerste twee jaren van het middelbaar terug.
 • 3e, 4e en 5e middelbaar vormen samen de Givers
 • Tenslotte is er de Jin. Deze tak bestaat uit jongeren van het 6e middelbaar.

 • ​De Leiding is de 7e tak. Zij staat in voor alle organisatie binnen de jeugdbeweging. Leiding is 18 jaar of ouder.

Elke zondag trekt elke tak met haar leiding erop uit voor een leuke activiteit die wij een 'vergadering' noemen.

 • De drie jongste takken KapoenenWelpen en Roeland doen dit op zondagvoormiddag tussen 9u30 en 11u45.
 • De hogere takken Parsival en Givers doen dit op zondagnamiddag tussen 14u30 en 16u45.
 • De Jin vergadert op vrijdagavond.

Naast de activiteiten op zondag worden er per tak jaarlijks ook minstens 4 grotere activiteiten georganiseerd.

 • Alle takken behalve de Kapoenen starten het scoutsjaar met de tweedaagse Overgangstocht tijdens het 3e weekend van september. Voor de Kapoenen is er op zaterdagmiddag (3e weekend van september) het vriendjesfeest.
 • In de kerstvakantie wordt er voor alle takken een kerstactiviteit georganiseerd.
 • In de paasvakantie gaan alle takken 3 dagen op Paastocht.
 • In de zomervakantie gaat iedere tak op kamp. 5 dagen tot 2 weken afhankelijk van de tak.

​​Meer info over elke tak, hun vergaderingen, tochten en kampen is te vinden op de specifieke webpagina's onder het tabblad Takken & Agenda