Givers

Leeftijd:

15 - 17 jaar (3e, 4e en 5e middelbaar)

De tak

De tweede van onze hogere takken wordt Givers genoemd. De Givers vergaderen normaal op zondagmiddag tussen 14u30 tot 16u45 in de scoutslokalen. Na de vergadering zijn de Givers vrij om nog even te blijven voor een nabespreking. Tijdens de activiteiten krijgen de Givers een zekere vrijheid. Zo leren zij verantwoordelijkheid dragen en de leiding nemen. Ze amuseren zich met stadsspelen en grotere activiteiten op verplaatsing. Givers worden verwacht met de fiets naar de vergadering te komen om de nodige verplaatsingen te kunnen doen.

Naast de vergaderingen op zondag zijn er ook volgende grotere activiteiten voor de Givers.

  • Zoals alle andere takken starten de Givers het scoutsjaar met de tweedaagse overgangstocht.
  • In de kerstvakantie is er de kerstactiviteit (1 dag).
  • In de periode van begin januari tot het eerste weekend van de krokusvakantie is er het Groot Spel.
  • In de paasvakantie gaan de Givers op een 3-daagse paastocht.
  • In de zomervakantie (eind juli) gaan de Givers een 15-tal dagen op tentenkamp in Frankrijk.

Soms wordt een gewone vergadering vervangen door een extra dagactiviteit. Tijdens de examenperiodes en tijdens Groot Spel worden de vergaderingen verplaatst van zondagmiddag naar de vrijdagavond. Alle activiteiten voor de Givers plus de contactgegevens van de Giverleiding zijn hieronder terug te vinden.

Takkalender

      Kampboekje grootkamp 2024 givers

Contact

Leiding