Jin

Leeftijd:

18 jaar (6e middelbaar)

De tak

Als laatste tak is er de Jin. Het Jinjaar is een voorbereidingsjaar op leiding geven. Tijdens dit jaar leren de Jinners zelfstandig plannen en organiseren. Ze worden niet meer geleid door leiding maar begeleid door hun begeleiding.

De Jin vergadert steeds op vrijdagavond. In de tweede jaarhelft participeren zij ook in de vergaderingen van andere takken. Zo raken ze vertrouwd met leiding zijn. In de zomervakantie gaan de Jinners op Jinreis. Daarnaast gaan ze ook mee op kamp met een tak naar keuze.

Takkalender

Klik hier

Contact

Begeleiding