Formulieren belastingen & mutualiteit

Via de mutualiteit en de belastingen kunnen ouders een deel van de kosten van inschrijving, tochten en kampen recupereren. Hoe dit kan, wordt hieronder uitgelegd.

Mutualiteit

Veel mutualiteiten komen tussen in kosten verbonden aan jeugdbeweging of andere hobbies. Om aanspraak te maken op de vergoeding moet een formulier worden ingediend bij de mutualiteit.

Na afloop en van elke tocht en elk kamp kunt u contact opnemen met ons om uw formulieren te laten ondertekenen. 

Belastingen

Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar kunnen per dag dat hun kinderen deelnamen aan een bepaalde tocht of kamp kosten inbrengen bij de belastingen. Concreet kan er per deelgenomen dag en per kind een bedrag ingebracht worden gelijk aan de prijs van de tocht/ het kamp gedeeld door de duur van de tocht/ het kamp (aantal dagen). Er geldt een maximum van 11,20 euro per dag per kind.

Om in aanmerking te komen voor dit fiscaal voordeel moet voldaan worden aan volgende vier voorwaarden.

  • De belastingsplichtige die van dit fiscaal voordeel wil gebruik maken moet een beroepsinkomen hebben.
  • De kinderen voor wie een attest wordt ingediend moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingsplichtige.
  • De kinderen voor wie een attest ingediend wordt moeten steeds jonger zijn dan 12 jaar. In het geval dat het kind verjaart tijdens de periode van de tocht of het kamp kunnen enkel die dagen in rekening gebracht worden waarop het kind nog geen 12 jaar was.
  • Om de echtheid van de uitgaven te bewijzen moet de belastingsplichtige een fiscaal attest ondertekend door de vereniging (Scouts Ieper) kunnen voorleggen.

Na afloop en van elke tocht en elk kamp kunt u contact opnemen met ons om uw formulieren te laten ondertekenen.