Verzekering

Wie is verzekerd

Alle leden en leiding die geregistreerd zijn in de ons ledenbestand en die tijdig hun lidgeld hebben betaald zijn verzekerd.  Wat deze verzekering dekt is hieronder te lezen. De leiding controleert regelmatig of al hun leden terug te vinden zijn in het ledenbestand. Maar ook ouders kunnen dit controleren. Lees hiervoor de uitleg op de webpagina beheer gegevens.

Aan ouders van kinderen die niet geregistreerd zijn vragen wij dit zo snel mogelijk in orde te brengen. U kunt als ouder controleren of uw kind geregistreerd. Lees hiervoor de info op de webpagina Beheer gegevens

Wat dekt de verzekering

Volgend uittreksel uit de brochure ‘Goed verzekerd’ van Scouts & Gidsen Vlaanderen licht in detail toe waarvoor leden en leiding wel en niet verzekerd zijn (lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid).

​Wanneer is de verzekering geldig

Volgend uittreksel uit de brochure ‘Goed verzekerd’ van Scouts & Gidsen Vlaanderen licht in detail toe wanneer leden en leiding verzekerd zijn.

Wat doen bij een ongeval

Bij een ongeval tijdens een vergadering, tocht of kamp (ongevallen met lichamelijk letsel en/of burgerlijke aansprakelijkheid) zal de leiding de nodige stappen ondernemen.​​

Behandeling

 1. ​​In geval van een ongeval met lichamelijk letsel wordt indien nodig langsgegaan bij een dokter of in het ziekenhuis en wordt de nodige medicatie aangekocht.
  • ​​​De leiding laat bij bezoek aan dokter of ziekenhuis het medisch attest (NL of FR, zie pag. 1 en 2 hieronder) invullen door de arts.
  • Alle rekeningen, facturen, apothekersattesten e.d. van dokter, ziekenhuis, apothekers enz. worden bijgehouden.
  • In ernstige situaties worden ook de ouders op de hoogte gebracht van het ongeval.​​
 2. In geval van burgerlijke aansprakelijkheid zonder lichamelijk letsel, hier zijn geen medische zorgen nodig. wordt het ongeval onmiddelijk aangegeven bij Ethias (zie verder)
  • Indien er twijfel is over de oorzaak van de schade laat de leiding best een proces-verbaal opstellen.
 3. In geval van burgerlijke aansprakelijkheid met lichamelijk letsel worden punten 1 en 2 gecombineerd.

​​Aangifte

 1. De verantwoordelijke voor verzekeringen doet aangifte van het ongeval bij Ethias via Extranet. Een handleiding is te vinden op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/699/download?attachment
 2. In geval van burgerlijke aansprakelijkheid moet het scoutslid dat de schade veroorzaakte ook aangifte doen bij zijn familiale verzekeraar.

​​Afhandeling

 1. Na afloop van de vergadering, de tocht of het kamp worden
  • Het ingevuld medisch attest, alle rekeningen, facturen, apothekersattesten enz. overhandigd aan de ouders.
  • De kosten die op rekening van de scouts werden gemaakt teruggevraagd aan de ouders.
 2. De terugvordering van de kosten via de mutualiteit en de verzekering zijn de verantwoordelijkheid van de ouders. Hiertoe dienen ouders:
  • Met alle rekeningen en facturen langs te gaan bij hun mutualiteit waar wordt gevraagd naar
   • De terugbetaling van de kosten waarop men recht heeft
   • Een verschilstaat waarop wordt vermeld welke kosten de ouders betaalden en welke de mutualiteit
  • Enkele weken later zal Ethias overgaan tot het terugbetalen van de kosten.

In het geval naar aanleiding van een ongeval tijdens een scoutsactiviteit (ongevallen met lichamelijk letsel en/of burgerlijke aansprakelijkheid) ouders kosten moeten maken kan ook beroep gedaan worden op de scoutsverzekering. Ze nemen hiervoor best contact op met de groepsleiding.