Reglementering

Als leiding zijn wij verantwoordelijk voor onze leden. Wij zien het daarom als onze taak om toe te zien op het naleven van bepaalde regels rond het gebruik van alcohol, tabak en drugs binnen onze scoutsgroep bij zowel leden als leiding.

Door een reglement te introduceren rond alcohol, tabak en drugs binnen Scouts Ieper willen we zorgen voor een verantwoordelijke en veilige sfeer binnen onze scoutsgroep. We willen ouders op deze manier ook het signaal geven dat wij als leidingsgroep daadwerkelijk aandacht hebben voor mogelijkse problemen hieromtrent. Met dit reglement trachten wij een eenduidige grens te trekken tussen wat wel en niet kan in scoutsverband. Deze regelgeving is gebaseerd op de regels van Scouts & Gidsen Vlaanderen en bij uitbreiding op de wet

Het reglement is hier te lezen