Verminderd lidgeld & Fonds op maat

We willen elk kind de kans geven om deel uit te maken van onze jeugdbeweging. Wij ondersteunen daarom volgende twee initiatieven van Scouts & Gidsen Vlaanderen.

  • Verminderd lidgeld
  • Fonds op maat

Ouders die het financieel minder breed hebben kunnen in alle vertrouwen contract opnemen met de groepsleiding omtrent deze twee initiatieven.

Verminderd lidgeld

Het lidgeld wordt verlaagd naar 10 euro per kind. Scouts & Gidsen Vlaanderen neemt deze tariefverlaging volledig voor haar rekening.

Fonds op maat

Via Fonds op maat wordt het inschrijvingsgeld voor tochten en kampen teruggebracht tot lager bedrag. Dit kan gaan tot een derde van het oorspronkelijke bedrag. In dat geval dragen de ouders, Scouts Ieper en Scouts & Gidsen Vlaanderen elk een derde van de kost. Om deze subsidie te verkrijgen dient de leiding de nodige formulieren in orde te maken.